Ögats funktion

En berguv har knivskarp syn.

Hur fungerar ögat och synen?

Likväl kroppen andra organ kan man förundras och imponeras av hur allt fungerar egentligen. Ögat innehåller drygt två (2) miljoner delar som samverkar för att du skall kunna se. De yttre delarna består av bl.a. ögonlocken och hornhinnan som hjälper till att skydda dina ögons inre. Med över 12,000 blinkningar per dygn så får man en uppfattning hur mycket ögat faktiskt får jobba. Hornhinnan får sitt syre direkt från luften eftersom blodkärl, som på alla andra delar av kroppen är de som syresätter, skulle hindra transparensen och därmed hindra sikten.

Ögats beståndsdelar

Som du kan se så består ögat av en mängd beståndsdelar och för att inte gå in alltför djupt på alla detaljer så finns det några som kanske är mer kända än andra. Du har säkert hört uttrycken, men vet du egentligen vad dom är vad? Här kommer en liten förklaring:

Regnbågshinnan (Iris) – den färgade delen av ögat.
Pupillen – den del som släpper in ljus i ögat.
Näthinnan – innehåller tappar och stavar som är två olika typer av ljuskänsliga celler med väldigt olika funktioner. Stavarna är de som är extremt ljuskänsliga medan tapparna ger färgseendet.
Hornhinnan – en del som skyddar linsen.
Linsen – är den del som gör det möjligt att fokusera på föremål, både nära och längre bort.
Ögat i genomskärning

Gula fläcken

Visste du att gula fläcken är den del som ger oss skarpast syn? Området är c:a 2-3 millimeter stort. Här sitter tapparna som allra tätast och som vi nämnt tidigare är dessa de s.k. färgreceptorerna.

Man kan råka ut för åldersförändringar, s.k. Age Related Macula Degeneration, i gula fläcken och dessa kan leda till skador på det centrala seendet. Dels finns torr AMD (Age Related Macula Degeneration) där beläggningar från slaggprodukter samlas runt omkring den gula fläcken. Dessa kallas med ett annat namn även ”drusen”. Efterhand kommer dessa att bryta ner syncellerna, vilket i sin tur leder till ett gradvis försämrat seende. Man uppskattar det till att c:a 80 – 90% av de som lider av AMD får just denna varianten.

Den andra typen som kan förekomma, om än inte lika vanligt, är våt AMD vilken bildar nya blodkärl bakom näthinnan. Från dessa blodkärl kan både blod och vätska ”läcka” in under gula fläcken och snabbt orsaka betydande synförlust på det centrala seendet. Trots att den inte är så vanlig så är det denna form av AMD som orsakar flest allvarliga synförluster med nästan 90%.

Man märker AMD på följande symtom:
Förvrängning av raka linjer.
Suddig syn.
Den våta AMD är den som har det snabbaste förloppet. Efter en tid kan man uppleva ett mörkt/tomt område i det centrala synfältet. Dessförinnan är det många som vittnar om förvrängningar av raka linjer. Vilka riskfaktorer finns?
Arv är en bidragande orsak som ökar risken att utveckla AMD.
Är du kvinna kan du också vara i en större riskzon.
Ålder är den enskilt största riskfaktorn. C:a 3 av 10 personer över 70 år drabbas.
Övervikt och högt blodtryck kan leda till större risker att utveckla AMD.
Undvik att låta solens UV-strålar tränga in i dina ögon.
Ät gärna vitaminer och mineraler för att ge kroppen de näringsämnena den behöver.
Undvik att röka – Nikotin ökar riskerna att utveckla AMD.

Varför göra det enkelt?

Eftersom ögat är fantastiskt så komplicerar det till saker och ting. Efter det att ljuset släppts in bakom pupillen och kristallinsen så styrs den till näthinnan. Men det vänder bilden upp-och ned. Genom synnerverna från näthinnan kommer bilderna till hjärnan som bearbetar dom och vänder dom rätt för vi skall förstå vad dom betyder. Vill du veta mer finns en djupare artikel på Wikipedia där du kan läsa mer.
100% Nöjd kund-garanti
Vårt mål är att du skall känna dig trygg och nöjd med de produkter och tjänster vi erbjuder. Om du inte är nöjd med din vara av någon anledning, har du rätt att byta eller få pengarna tillbaka.
Lensia AB | 423 61 TORSLANDA
Org.nr: 559205-8159 | Innehar F-skattebevis

Copyright © 2021 LENSIA AB