Ögonsjukdommar & åkommor

Ansiktet och ögonen på en äldre man.

Ögonsjukdommar

Det finns en del ögonsjukdomar som har konstiga namn. Vi reder ut begreppen lite och beskriver de vanligast förekommande. Tänk på att alltid rådgöra med din läkare eller optiker vid besvär för att upptäcka tillstånd som behöver behandling.

Grön starr (Glaukom)

Grön starr eller glaukom är en sjukdom som skadar synnerven och som därmed succesivt försämrar synen för den drabbade. Öppenvinkelglaukom är den vanligaste formen av glaukom och förstör nervfiberlagret och leder till gradvis försämring av vidvinkelseendet. Det som händer är att vätskan inte dräneras, trycket i ögat ökar och synen försämras.

Genom trycksänkande behandling kan man bromsa förloppet, men tyvärr inte stoppa det från att hända. Ett sätt är att använda trycksänkande ögondroppar men även operation eller laserbehandling är alternativa metoder.

Det förekommer även en variant av glaukom, även om den är extremt ovanlig, som kallas trångvinkelglaukom som i många fall upplevs mer smärtsam än öppenvinkelglaukom. Då avflödet från ögats iris inte öppnas tillräckligt mycket, sker tryckökningen mycket snabbare vilket kan ge illamående, huvudvärk och intensiv smärta. Besvären kan bli så omfattande att du behöver hjälp av läkare.

Symtom för detta är bl.a:
Smärta i ögat eller båda ögonen.
Regnbågsglorior.
Illamående och huvudvärk.
Oskarp syn.

Grå starr (Karakt)

Namnet grå starr är det mer vardagliga namnet på den medicinska termen katarakt. Innebörden är egentligen att linsens celler dör och blir grå, vilket hindrar ljuset från att nå näthinnan. Vanligtvis uppträder detta på lite äldre personer men även nyfödda kan drabbas och tidig upptäckt (innan barnet blir 3 månader) är vitalt för att barnet skall ha chans att få en fungerande syn.

Idag opereras katarakt. Genom ultraljud slås/delas katarakten sönder och sugs ut ur ögat. Det låter kanske skrämmande men är en relativt enkel och okomplicerad operation. Man gör idag c:a 120,000 katarakt-operationer per år vilket gör det till en av de vanligaste ögonoperationer i Sverige.

Vissa studier visar att du kan förebygga uppkomst av katarakt om du äter exempelvis grönkål, spenat eller annan C och E-vitaminrik kost.

Acanthamoeba-keratit

Acanthamoeba är organismer som förekommer i jorden och i vattendrag men kan också påträffas i badtunnor och simbassänger. Vi exponeras många gånger för dessa organismer men normalt sett sköljs dessa bort och föranleder inga besvär. Men om man exempelvis badar med sina kontaktlinser kan organismerna ”få fäste” och utveckla sjukdomen Acanthamoeba-keratit.

Vanliga symptom är:
Man blir ljuskänslig och upplever ett kraftigt ökat tårflöde.
Känsla av främmande föremål i ögat som man vill får bort.
Röda ögon, suddig syn och allmän smärta.
Huvudvärk
Ju tidigare du kommer i kontakt med läkare och ju mer information du kan ge kring omständigheterna, ju större är möjligheterna till en lyckosam behandling. För att minska risken till att överhuvudtaget bli drabbad kan du tänka på följande:
Rengör dina linser noggrant genom att ”gnugga” linserna i desinficerande vätska.
Slarva inte utan byt din linsbehållare minst vare tredje (3) månad.
Använd alltid fräsch och ny rengöringsvätska.
Lyssna på vad din optiker har att säga. Följ dennes råd för att uppleva ett framgångsrikt linsbärande.

Keratokonus

Grekiskan har gett namn åt denna sjukdom där ”kerat” betyder horn och ”konus” kan närmast översättas som kon. Namnet kommer sig av sjukdomen som gör att ögats hornhinna växer sig toppig eller just konformad. De första symtomen på sjukdomen är bl. a suddig syn ökad ljuskänslighet.

Efterhand tillkommer signifikativa symtom som exempelvis:
Dubbelseende på ett öga.
Spökbilder i form av skimmer eller streck runt olika föremål.
Förvrängd syn på de flesta avstånd.
Kraftigt försämrat mörkerseende.
Mer ansträngt öga än tidigare.
Problemen märks tydligast i samband med mörker då pupillen normalt vidgar sig för att släppa in mer ljus. Detta leder till att hornhinnas ojämna yta blottas mer och besvären märks då tydligare.

Att åtgärda och korrigera Keratokonus sker inledningsvis på samma sätt som man gör med personer som har astigmatism. D.v.s. med glasögon eller
toriska linser. I takt med att problemen tilltar kan optikern tillpassa s.k. gaspermeabla linser som är mer stabila och därför inte anpassar sig efter hornhinnans förändringar. Dessa linser kan korrigera synfelet men inte hindra eller bromsa förloppet.

Slutligen kvarstår operation i form av
hornhinnetransplantation, där man avlägsnar den skadade hornhinnan och ersätter den med en frisk från en donator. Även andra former av kirurgiska ingrepp förekommer men är relativt nya.
100% Nöjd kund-garanti
Vårt mål är att du skall känna dig trygg och nöjd med de produkter och tjänster vi erbjuder. Om du inte är nöjd med din vara av någon anledning, har du rätt att byta eller få pengarna tillbaka.
Lensia AB | 423 61 TORSLANDA
Org.nr: 559205-8159 | Innehar F-skattebevis

Copyright © 2021 LENSIA AB